maps

Cała trasa jest utwardzona 100% powierzchnia pokryta asfaltem. Uczestnicy wykonują jedno pełne okrążenie jeziora maltańskiego 5400 metrów, natomiast uczestnicy startujący na 10 800 metrów wykonują dwa pełne okrążenie jeziora maltańskiego.

 

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i Samorząd Województwa

Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.